Ocomes

Betyr å ha KOLS øker min risiko for lungekreft?

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) vil ikke nødvendigvis føre til lungekreft, men det kan tyde på at du har høyere risiko. Forskere har funnet ut at de med KOLS var mer sannsynlig å utvikle lungekreft enn de uten KOLS.

En mulig forklaring er at røyking er den viktigste årsaken til både kols og mange kreftformer. Så hvis du røyker, er det viktig å slutte. Røyking kan bare gjøre KOLS verre og øker risikoen for lungekreft.

Funnene fra nyere studier indikerer også hvor viktig det er å snakke med helsepersonell om din kreftrisiko. Et problem med å finne lungekreft hos personer med KOLS er at mange av symptomene er de samme for både kreft og kols. Det betyr at det kan være lett å overse kreft i en tidlig fase.

Din helsepersonell kan hjelpe deg å slutte å røyke og planlegge screenings å sjekke for kreft. Den tidligere lungekreft er funnet, jo bedre sjanse til å overleve.