Ocomes

Myter om hva som forårsaker brystkreft

En rekke falske teorier om brystkreft risikofaktorer føre til unødvendige bekymringer for mange kvinner. Mange har blitt studert og funnet å ha noen innvirkning på brystkreft risiko.

Disse risikofaktorene inkluderer:

  • Antiperspirant og deodorant bruk

  • Inntak av koffein

  • Brystimplantater

  • Abort

  • Eksponering for miljøgifter som polyklorerte bifenyler (PCB)

  • Bor i nærheten av elektromagnetiske felt

  • Trauma til brystet