Ocomes

Brystkreft statistikk

Statistikk om brystkreft:

Vurder følgende statistikk knyttet til brystkreft:

  • Brystkreft er den hyppigst diagnostisert kreft hos kvinner. European Cancer Society (ACS) anslag for 2009 omfatter 192 370 nye tilfeller av invasiv brystkreft blir diagnostisert i USA. I tillegg vil carcinoma in situ være ansvarlig for 62 280 nye tilfeller i år. Av disse vil 85 prosent være duktalt karsinom in situ.

  • I 2009 er det anslått at 1910 mennesker vil bli diagnostisert med brystkreft.

  • År 2009 estimater inkluderer 40 610 dødsfall av brystkreft i USA alene - dette omfatter ca 40 170 kvinner og 440 menn.

  • Ifølge ACS, er brystkreft dødsraten i USA falt med om lag to prosent per år, siden 1999.

  • Brystkreft rangerer andre blant kreftdødsfall hos kvinner etter lungekreft.

  • Uavhengig av alder, afrikansk-europeiske kvinner har den høyeste bryst kreft dødelighet.