Ocomes

Genetikk og kreft - genetiske tjenester: når, hvor, hvordan

Hvis kreft går i familien din, når du trenger genetiske tjenester?

Det er mange funksjoner som kan være til stede i en familie som skulle tilsi en henvisning er nødvendig for genetiske tjenester. Det følgende er en generell (delvis) sjekkliste over egenskaper som kan tyde på en økt risiko for familiær kreft eller en arvelig kreft syndrom. Symptomene på genetiske sykdommer kan ligne andre sykdommer eller medisinske problemer. Rådfør deg alltid med lege for en diagnose og en komplett liste over egenskaper:

Familie historie:

___ En familiehistorie med flere tilfeller av samme eller beslektede typer kreft
___ en eller flere slektninger med sjeldne kreftformer

___ Kreftformer som forekommer i en tidligere alder for start enn normalt (for eksempel under en alder av 50 år) i det minste ett medlem

___ Bilaterale kreft (to kreftformer som utvikler seg uavhengig av hverandre i en sammenkoblet organ, dvs. begge nyrene eller begge brystene)

___ Ett eller flere familiemedlemmer med to primære kreft (to opprinnelige svulster som utvikler seg i forskjellige områder)
___ Ashkenazi (østeuropeisk) jødisk bakgrunn

Hvor å finne genetiske tjenester:

Genetiske tjenester er vanligvis tilgjengelig i store sykehus og legesentre. Den lokale telefonboken eller lege katalogen kan hjelpe deg med å identifisere en genetisk tjenesteleverandør i ditt område. Spør legen din for mer informasjon.

The National Cancer Institute har et nettsted tilgjengelig for å søke etter kreft genetiske fagfolk etter geografisk område. Dette Cancer Genetics Services Directory er en katalog av personer som tilbyr tjenester relatert til kreft genetikk (kreftrisiko vurdering, genetisk veiledning, genetisk resistenstesting, og andre). Koblingen er notert på Online Resources side av denne nettsiden.

Hvordan genetiske tjenester kan hjelpe:

Genetiske tjenester kan tilby følgende:

  • informasjon om betydningen av familien din historie i form av din risiko for å utvikle kreft, og sjansen for at du har en kreft genetisk syndrom

  • en diagnose av en cancer genetisk syndrom ved fysisk undersøkelse og / eller genetisk laboratorietesting

  • detaljer om tilgjengeligheten av genetisk testing for kreftrisiko og fordeler og ulemper med en slik testing

  • informasjon om hvordan / hvorfor en cancer genetisk syndrom forekom (i de fleste tilfeller)

  • detaljer om sjansen for kreft genetisk syndrom oppstår på nytt i familien og individuelle slektninger 'sjanse for å ha og formidle en mutasjon i en kreft mottakelighet genet

  • anbefalinger for håndtering og behandling av kreft genetisk syndrom

  • støttegrupper for kreft genetisk syndrom

  • forbindelser til andre familier som har en lignende / samme lidelse